bundler/bundler Bundler

Manage your Ruby application's gem dependencies

Refresh
#321 (all)
Ruby (change)
224 seconds
9 months ago

This page shows an evaluation of the project's documentation.

Each class, module, method, etc. is given a grade based on how complete the docs are.

The bar above shows the distribution of these grades.

Undocumented
U
Bundler::Settings::Validator::Rule#fail! N
U
Bundler::Thor::Actions#insert_into_file N
U
Bundler::Plugin::API.source N
U
Bundler::CompactIndexClient#update_and_parse_checksums! N
U
Bundler::CompactIndexClient#sequential_execution_mode! N
U
Bundler::CLI::Common.ensure_all_gems_in_lockfile! N
U
Bundler::SharedHelpers#print_major_deprecations! N
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#activate_platform! N
U
Bundler::RubygemsIntegration#redefine_method N
U
Bundler::Settings::Validator::Rule#validate! N
U
Bundler::CLI::Config::Base#validate_scope! N
U
Bundler::Definition#resolve_with_cache! N
U
Bundler::Definition#validate_platforms! N
U
Bundler::Settings::Validator.validate! N
U
Bundler::Settings::Validator::Rule#set N
U
Bundler::Definition#resolve_remotely! N
U
Bundler::Definition#validate_runtime! N
U
Bundler::LockfileGenerator#generate! N
U
Bundler::Source::Git#local_override! N
U
Bundler::Settings::Mirror#validate! N
U
Bundler::Definition#validate_ruby! N
U
Bundler::Source::Metadata#remote! N
U
Bundler::Source::Metadata#cached! N
U
Bundler::Source::Rubygems#cached! N
U
Bundler::Settings::Path#validate! N
U
Bundler::Source::Rubygems#remote! N
U
Bundler::Dependency#initialize N
U
Bundler::Source::Path#cached! N
U
Bundler::Source::Path#remote! N
U
Bundler::Source::Git#unlock! N
U
Bundler::CLI::Doctor#check! N
U
Bundler::SourceList#remote! N
U
Bundler::Settings#validate! N
U
Bundler::SourceList#cached! N
U
Bundler.reset_rubygems! N
U
Bundler::SpecSet#sort! N
U
Bundler::Retry#attempt N
U
Bundler::Plugin.reset! N
U
Bundler::Dsl#platforms N
U
Bundler.reset_paths! N
U
Bundler.reset! N
U
Bundler::ConnectionPool::Wrapper#method_missing N
U
Bundler::EndpointSpecification#initialize N
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#initialize N
U
Bundler::RemoteSpecification#initialize N
U
Bundler::LazySpecification#initialize N
U
Bundler::CLI::Config::Base#initialize N
U
Bundler::ParallelInstaller#initialize N
U
Bundler::Plugin::API#method_missing N
U
Bundler::Thor::Command#initialize N
U
Bundler::GemInstaller#initialize N
U
Bundler::RubyVersion#initialize N
U
Bundler::Retry.default_attempts N
U
Bundler::Source::Rubygems#to_s N
U
Bundler::Resolver#initialize N
U
Bundler::Source::Metadata#== N
U
Bundler::LazySpecification N
U
Bundler::Thor.subcommands N
U
Bundler::Graph#initialize N
U
Bundler::Thor.subcommand N
U
Bundler::LockfileParser N
U
Bundler::CLI::Outdated N
U
Bundler::URI::FTP.new2 N
U
Bundler::Thor::Command N
U
Bundler::SpecSet#each N
U
Bundler::Source::Path N
U
Bundler::Source::Git N
U
Bundler::DepProxy#== N
U
Bundler::SpecSet#for N
U
Bundler::Definition N
U
Bundler::Dsl#source N
U
Bundler::Dsl#group N
U
Bundler::FriendlyErrors.request_issue_report_for Ne
U
Bundler::ConnectionPool::Wrapper#pool_shutdown Ne
U
Bundler::Settings::Validator::Rule#initialize Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation Ne
U
Bundler::ConnectionPool::Wrapper#initialize Ne
U
Bundler::SharedHelpers#with_clean_git_env Ne
U
Bundler::ConnectionPool::Wrapper#with Ne
U
Bundler::MatchPlatform#match_platform Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#fetch_names Ne
U
Bundler::ConnectionPool#initialize Ne
U
Bundler::Thor::Base::ClassMethods Ne
U
Bundler::Plugin::Index#load_index Ne
U
Bundler::RubyGemsGemInstaller.at Ne
U
Bundler::ConnectionPool#shutdown Ne
U
Bundler::UI::RGProxy#initialize Ne
U
Bundler::ParallelInstaller.call Ne
U
Bundler::Index#initialize_copy Ne
U
Bundler::Thor.subcommand_help Ne
U
Bundler::ConnectionPool.wrap Ne
U
Bundler::CLI::Plugin#install Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration Ne
U
Bundler::UI::Shell#add_color Ne
U
Bundler::SharedHelpers#chdir Ne
U
Bundler::GemHelpers.generic Ne
U
Bundler::Thor::Shell::Basic Ne
U
Bundler::Dsl#method_missing Ne
U
Bundler::SharedHelpers#trap Ne
U
Bundler::GemHelper.gemspec Ne
U
Bundler::UI::Shell#silence Ne
U
Bundler::Source::Rubygems Ne
U
Bundler::Plugin::API.hook Ne
U
Bundler::CLI::Config#base Ne
U
Bundler::UI::Shell#trace Ne
U
Bundler::Runtime#require Ne
U
Bundler::CLI::Config#set Ne
U
Bundler::Dsl#install_if Ne
U
Bundler::Dsl#git_source Ne
U
Bundler::SharedHelpers Ne
U
Bundler::Thor::Actions Ne
U
Bundler::Runtime#setup Ne
U
Bundler::CLI#pristine Ne
U
Bundler::RubyDsl#ruby Ne
U
Bundler::CLI#binstubs Ne
U
Bundler::CLI#outdated Ne
U
Bundler::CLI::Inject Ne
U
Bundler::RubyVersion Ne
U
Bundler::Dsl#plugin Ne
U
Bundler::CLI#remove Ne
U
Bundler::SourceList Ne
U
Bundler::Dependency Ne
U
Bundler::CLI#update Ne
U
Bundler::Index#each Ne
U
Bundler::UI::Shell Ne
U
Bundler::GemHelper Ne
U
Gem::Specification Ne
U
Bundler::Env.write Ne
U
Bundler::Resolver Ne
U
Bundler::CLI#exec Ne
U
Bundler::Settings Ne
U
Bundler::Dsl#path Ne
U
Bundler::SpecSet Ne
U
Bundler::Dsl#gem Ne
U
Bundler::Dsl#git Ne
U
Bundler::CLI#add Ne
U
Bundler::Graph Ne
U
Bundler::Index Ne
U
Bundler::Thor Ne
U
Bundler::Dsl Ne
U
Bundler::CLI Ne
U
Bundler.ui= Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#missing_lockfile_dependencies Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Updater::MisMatchedChecksumError#initialize Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Updater::MisMatchedChecksumError#message Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#post_install_message= Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#post_install_message Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#dependencies_for_activated_platforms Ne
U
Bundler::Thor::UndefinedCommandError::SpellChecker#spell_checker Ne
U
Bundler::PersistentHTTP#warn_old_tls_version_rubygems_connection Ne
U
Bundler::Thor::UnknownArgumentError::SpellChecker#spell_checker Ne
U
Bundler::Installer#generate_standalone_bundler_executable_stubs Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor::Readline::PathCompletion#initialize Ne
U
Bundler::Thor::UndefinedCommandError::SpellChecker#corrections Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Updater::MisMatchedChecksumError Ne
U
Bundler::Thor::UnknownArgumentError::SpellChecker#corrections Ne
U
Bundler::Thor::UndefinedCommandError::SpellChecker#initialize Ne
U
Bundler::Thor::UnknownArgumentError::SpellChecker#initialize Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor::Readline::PathCompletion#matches Ne
U
Bundler::Definition#ensure_equivalent_gemfile_and_lockfile Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch#platform_version_match= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#reverse_rubygems_kernel_mixin Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#ignores_bundler_dependencies= Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch#platform_version_match Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch.platform_version_match Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#ignores_bundler_dependencies Ne
U
Bundler::LockfileParser#warn_for_outdated_bundler_version Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#backport_ext_builder_monitor Ne
U
Bundler::Fetcher::Dependency#get_formatted_specs_and_deps Ne
U
Bundler::RubyGemsGemInstaller#check_executable_overwrite Ne
U
Bundler::Fetcher::AuthenticationRequiredError#initialize Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#required_rubygems_version Ne
U
Bundler::Source::Git::MissingGitRevisionError#initialize Ne
U
Bundler::URICredentialsFilter.credential_filtered_string Ne
U
Bundler::Thor::UndefinedCommandError::SpellChecker#error Ne
U
Bundler::Thor::UnknownArgumentError::SpellChecker#error Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#initialize Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#specific_dependency Ne
U
Bundler::SimilarityDetector::SimilarityScore#distance= Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Updater#checksum_for_file Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#repository_subdirectories Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#correct_for_windows_path Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#set_installed_by_version Ne
U
Bundler::Thor::Base::ClassMethods#no_commands_context Ne
U
Bundler::SimilarityDetector::SimilarityScore#distance Ne
U
Bundler::URICredentialsFilter.credential_filtered_uri Ne
U
Bundler::ParallelInstaller#check_for_corrupt_lockfile Ne
U
Bundler::Installer#generate_bundler_executable_stubs Ne
U
Bundler::SimilarityDetector::SimilarityScore#string= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#install_with_build_args Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#required_ruby_version Ne
U
Bundler::LockfileParser.unknown_sections_in_lockfile Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#dependencies= Ne
U
Bundler::Fetcher::CertificateFailureError#initialize Ne
U
Bundler::Fetcher::CompactIndex.compact_index_request Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#error= Ne
U
Bundler::Fetcher::BadAuthenticationError#initialize Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#state= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#fetch_all_remote_specs Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#dependencies Ne
U
Bundler::RubyVersion#to_gem_version_with_patchlevel Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#_local_specification Ne
U
Bundler::CLI::Common.configure_gem_version_promoter Ne
U
Bundler::Source::Git::GitNotAllowedError#initialize Ne
U
Bundler::SimilarityDetector::SimilarityScore#string Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor::Readline::PathCompletion Ne
U
Bundler::Thor::UndefinedCommandError::SpellChecker Ne
U
Bundler::CLI::Common.output_without_groups_message Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#spec= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#spec_matches_for_glob Ne
U
Bundler::Fetcher::CompactIndex::ClientFetcher#call Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#state Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#error Ne
U
Bundler::Fetcher::Dependency#unmarshalled_dep_gems Ne
U
Bundler::Settings::Path#default_install_uses_path= Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#name= Ne
U
Bundler::Plugin::Index::CommandConflict#initialize Ne
U
Bundler::Settings::Path#default_install_uses_path Ne
U
Bundler::Thor::Actions::CapturableERB#set_eoutvar Ne
U
Bundler::GemVersionPromoter#prerelease_specified= Ne
U
Bundler::Plugin::Index::SourceConflict#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#show_pretty_values_for Ne
U
Bundler::Settings::Path#base_path_relative_to_pwd Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#security_policy_keys Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#to_s Ne
U
Bundler::CLI::Common.output_post_install_messages Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#spec Ne
U
Bundler::Thor::UnknownArgumentError::SpellChecker Ne
U
Bundler::Thor::UndefinedCommandError#all_commands Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR::Endpoint#inclusive= Ne
U
Bundler::ParallelInstaller::SpecInstallation#name Ne
U
Bundler::GemVersionPromoter#prerelease_specified Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#versions_path Ne
U
Bundler::GenericSystemCallError#underlying_error Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR::Endpoint#inclusive Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#platform= Ne
U
Bundler::Source::Git::GitCommandError#initialize Ne
U
Bundler::RubyGemsGemInstaller#pre_install_checks Ne
U
Bundler::Source::Rubygems::Remote#anonymized_uri Ne
U
Bundler::Source#dependency_names_to_double_check Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#dependencies Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#gem_remote_fetcher Ne
U
Bundler::Fetcher::Dependency#dependency_api_uri Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Updater#initialize Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#version= Ne
U
Bundler::ConnectionPool::Wrapper#pool_available Ne
U
Bundler::CLI::Common.print_post_install_message Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR::Endpoint#version= Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Updater#slice_body Ne
U
Bundler::SharedHelpers#ensure_same_dependencies Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#platform Ne
U
Bundler::Thor::UndefinedCommandError#initialize Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#spec_extension_dir Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#security_policies Ne
U
Bundler::GemHelpers.select_best_platform_match Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#version Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#load_plugin_files Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#undo_replacements Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#source= Ne
U
Bundler::GemHelpers.platform_specificity_match Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#method_visibility Ne
U
Bundler::Definition#locked_ruby_version_object Ne
U
Bundler::Thor::UnknownArgumentError#initialize Ne
U
Bundler::Settings::Validator::Rule#description Ne
U
Bundler::RubyGemsGemInstaller#build_extensions Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR::Endpoint#version Ne
U
Gem::Specification#nondevelopment_dependencies Ne
U
Bundler::Fetcher::CompactIndex#specs_for_names Ne
U
Bundler::Source::Rubygems::Remote#original_uri Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#cached_built_in_gem Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Updater#etag_for Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch#cpu_match= Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#names_path Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#initialize Ne
U
Bundler::Fetcher::Dependency#dependency_specs Ne
U
Bundler::Settings#set_command_option_if_given Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#source Ne
U
Bundler::Resolver#relevant_sources_for_vertex Ne
U
Bundler::StubSpecification#full_require_paths Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#fetch_platform Ne
U
Bundler::Source::Path::Installer#post_install Ne
U
Bundler::Fetcher::CompactIndex::ClientFetcher Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#options_include_groups Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#add_to_load_path Ne
U
Bundler::Source::Git::MissingGitRevisionError Ne
U
Bundler::Source::Git::GitCommandError#command Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#loaded_gem_paths Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#marshal_spec_dir Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#post_reset_hooks Ne
U
Bundler::SharedHelpers#set_bundle_environment Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch#cpu_match Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#directory Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#info_path Ne
U
Bundler::StubSpecification#raw_require_paths Ne
U
Bundler::Source::Rubygems::Remote#initialize Ne
U
Bundler::Thor::UnknownArgumentError#switches Ne
U
Bundler::SimilarityDetector::SimilarityScore Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch#os_match= Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#checksums Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#warn_unused_scope Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#dependencies= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#with_build_args Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#spec_cache_dirs Ne
U
Bundler::Thor::UndefinedCommandError#command Ne
U
Bundler::Worker::WrappedException#initialize Ne
U
Bundler::Source::Path#expanded_original_path Ne
U
Bundler::SourceList#rubygems_primary_remotes Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#name= Ne
U
Bundler::LockfileParser.sections_in_lockfile Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch.cpu_match Ne
U
Bundler::Worker::WrappedException#exception Ne
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#prepare_message Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#full_version Ne
U
Bundler::Fetcher::Downloader#redirect_limit Ne
U
Bundler::SourceList#global_rubygems_source= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#preserve_paths Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#dependencies Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Updater#update Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#versions Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor::Basic#initialize Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch#os_match Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#name Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch.os_match Ne
U
Bundler::CLI::Common.without_groups_message Ne
U
Bundler::Source::Path::Installer#initialize Ne
U
Bundler::Settings::Mirror#fallback_timeout= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#suffix_pattern Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#filter_options_patch Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#path_separator Ne
U
Bundler::StubSpecification#matches_for_glob Ne
U
Bundler::Thor::UnknownArgumentError#unknown Ne
U
Bundler::Definition#locked_bundler_version Ne
U
Bundler::Settings::MirrorConfig#initialize Ne
U
Bundler::GenericSystemCallError#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Common.gem_not_found_message Ne
U
Bundler::RubyVersion#single_version_string Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#gem_from_path Ne
U
Bundler::SourceList#global_rubygems_source Ne
U
Bundler::LazySpecification#__materialize__ Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#spec_from_gem Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR::Endpoint#<=> Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#stub_rubygems Ne
U
Bundler::GemHelpers.generic_local_platform Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#configuration Ne
U
Bundler::SpecSet#find_by_name_and_platform Ne
U
Bundler::Source::Git::GitNotInstalledError Ne
U
Bundler::LockfileParser.sections_to_ignore Ne
U
Bundler::Settings::Mirror#fallback_timeout Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#<=> Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#stub_set_spec Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#default_stubs Ne
U
Bundler::ConnectionPool::Wrapper#pool_size Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#dependencies= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#download_gem Ne
U
Bundler::Fetcher::CompactIndex#fetch_spec Ne
U
Bundler::SharedHelpers#default_bundle_dir Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#plain_specs= Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#replace_remotes Ne
U
Bundler::Graph::GraphVizClient#initialize Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#load_plugins Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor::Basic#readline Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#dependencies Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#loaded_specs Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#use_gemdeps Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#git_version Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#clear_paths Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#build_args= Ne
U
Bundler::SharedHelpers#pretty_dependency Ne
U
Bundler::GemVersionPromoter#locked_specs Ne
U
Bundler::StubSpecification#full_gem_path Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#mark_loaded Ne
U
Bundler::Thor::Command#long_description= Ne
U
Bundler::Installer#post_install_messages Ne
U
Bundler::Definition#gem_version_promoter Ne
U
Bundler::CLI::Common.patch_level_options Ne
U
Bundler::CompactIndexClient#dependencies Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#replace_gem Ne
U
Bundler::SharedHelpers#major_deprecation Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#read_binary Ne
U
Bundler::Source::Git::GitNotAllowedError Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#ruby_engine Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#plain_specs Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache#names Ne
U
Bundler::Definition#add_current_platform Ne
U
Bundler::Plugin::Index#installed_plugins Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#fetch_specs Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor::Basic#options Ne
U
Gem::Specification#relative_loaded_from= Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#revision= Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor.best_available Ne
U
Bundler::CompactIndexClient#sequentially Ne
U
Bundler::SocketAddress#to_socket_address Ne
U
Bundler::Definition#current_dependencies Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#revision Ne
U
Bundler::Fetcher::Downloader#initialize Ne
U
Bundler::SourceList#add_rubygems_remote Ne
U
Bundler::LazySpecification#dependencies Ne
U
Bundler::SharedHelpers#default_lockfile Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#initialize Ne
U
Gem::Specification#relative_loaded_from Ne
U
Bundler::Source::Git#extension_dir_name Ne
U
Bundler::SharedHelpers#const_get_safely Ne
U
Bundler::ConnectionPool::TimedStack#max Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#checkout Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#__swap__ Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#gem_bindir Ne
U
Bundler::Source::Path#app_cache_dirname Ne
U
Bundler::Thor::Command#long_description Ne
U
Bundler::Definition#locked_ruby_version Ne
U
Bundler::GemInstaller#install_from_spec Ne
U
Bundler::Plugin::Index::CommandConflict Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#platform Ne
U
Bundler::Thor::Invocation::ClassMethods Ne
U
Bundler::GemVersionPromoter#unlock_gems Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#build_args Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor::Basic#prompt Ne
U
Bundler::LockfileParser#bundler_version Ne
U
Bundler::RubyVersion#engine_gem_version Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#checksum Ne
U
Bundler::Fetcher::Downloader#connection Ne
U
Bundler::Source::Gemspec#as_path_source Ne
U
Bundler::SourceList#add_rubygems_source Ne
U
Bundler::SharedHelpers#write_to_gemfile Ne
U
Bundler::YamlSyntaxError#orig_exception Ne
U
Bundler::GemRequireError#orig_exception Ne
U
Bundler::CompactIndexClient#initialize Ne
U
Bundler::LazySpecification::Identifier Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#find_name Ne
U
Bundler::Thor::RakeCompat.rake_classes Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#version Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#platforms Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#all_specs Ne
U
Bundler::Source::Rubygems::Remote#to_s Ne
U
Bundler::SharedHelpers#default_gemfile Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch#<=> Ne
U
Bundler::Settings::MirrorConfig#value= Ne
U
Bundler::Definition#find_resolved_spec Ne
U
Bundler::Settings::Path#explicit_path= Ne
U
Bundler::Definition#find_indexed_specs Ne
U
Bundler::LazySpecification#git_version Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#full_name Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR::Endpoint Ne
U
Bundler::StubSpecification#default_gem Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#confirm_all Ne
U
Bundler::Dependency#expanded_platforms Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#copy_to Ne
U
Bundler::Plugin::Index::SourceConflict Ne
U
Bundler::Plugin::Index#plugin_commands Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#gem_cache Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#user_home Ne
U
Bundler::StubSpecification#loaded_from Ne
U
Bundler::UI::Silent#unprinted_warnings Ne
U
Bundler::CLI::Common.ask_for_spec_from Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#build_gem Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#version Ne
U
Bundler::Settings::Path#explicit_path Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#gem_path Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#outdated_gems= Ne
U
Bundler::Source::Git::GitCommandError Ne
U
Bundler::LockfileGenerator#definition Ne
U
Bundler::Thor::Command#ancestor_name= Ne
U
Bundler::SourceList#add_plugin_source Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#validate Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#sources= Ne
U
Bundler::StubSpecification#load_paths Ne
U
Bundler::Settings::Mirrors#initialize Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#version= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#bin_path Ne
U
Bundler::Source::Path::Installer#spec Ne
U
Bundler::StubSpecification#activated= Ne
U
Bundler::UI::Shell#unprinted_warnings Ne
U
Bundler::LazySpecification#identifier Ne
U
Bundler::Gemdeps#current_dependencies Ne
U
Bundler::VirtualProtocolError#message Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#to_specs Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#ext_lock Ne
U
Bundler::Fetcher::SSLError#initialize Ne
U
Bundler::Settings::MirrorConfig#value Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#platform Ne
U
Bundler::CompactIndexClient#directory Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#branch Ne
U
Bundler::Source::Rubygems::Remote#uri Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Updater Ne
U
Bundler::Fetcher::CompactIndex#specs Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#new_value Ne
U
Bundler::CompactIndexClient#versions Ne
U
Bundler::RubyVersion#versions_string Ne
U
Bundler::Settings#set_command_option Ne
U
Bundler::URI::RFC2396_Parser#inspect Ne
U
Bundler::LazySpecification#full_name Ne
U
Bundler::LockfileParser#dependencies Ne
U
Bundler::Fetcher::Downloader#request Ne
U
Bundler::LockfileParser#ruby_version Ne
U
Bundler::Plugin::Installer::Rubygems Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#add_remote Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#version Ne
U
Bundler::CLI.handle_no_command_error Ne
U
Bundler::RubyVersion#engine_versions Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#source= Ne
U
Bundler::Settings::Path#system_path= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#inflate Ne
U
Bundler::Settings::Mirror#initialize Ne
U
Bundler::Plugin::Index#source_plugin Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#version Ne
U
Bundler::VersionRanges::NEq#version= Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#source= Ne
U
Bundler::Settings::Validator::Rule#k Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#path= Ne
U
Bundler::Source#extension_cache_path Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#sources Ne
U
Bundler::Settings::MirrorConfig#uri= Ne
U
Bundler::Thor::Command#ancestor_name Ne
U
Bundler::SourceList#rubygems_sources Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#gem_dir Ne
U
Bundler::StubSpecification.from_stub Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#remote= Ne
U
Bundler::CLI::Doctor#bundles_for_gem Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#outdated_gems Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#initialize Ne
U
Bundler::Thor::Actions::ClassMethods Ne
U
Bundler::SourceList#rubygems_remotes Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#version Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration.version Ne
U
Bundler::StubSpecification#activated Ne
U
Bundler::YamlSyntaxError#initialize Ne
U
Bundler::Resolver.platform_sort_key Ne
U
Bundler::Definition#requested_specs Ne
U
Bundler::Source::Rubygems.from_lock Ne
U
Bundler::LazySpecification#platform Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#ref= Ne
U
Bundler::SourceList#add_path_source Ne
U
Bundler::FriendlyErrors.exit_status Ne
U
Bundler::StubSpecification#ignored= Ne
U
Bundler::Thor::Command#description= Ne
U
Gem::Specification#rg_extension_dir Ne
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#padding Ne
U
Gem::Specification#rg_full_gem_path Ne
U
Bundler::VersionConflict#initialize Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#path Ne
U
Bundler::Thor::Base#parent_options= Ne
U
Bundler::SourceList#metadata_source Ne
U
Bundler::PermissionError#initialize Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#remote Ne
U
Bundler::OperationNotSupportedError Ne
U
Bundler::Definition#remove_platform Ne
U
Bundler::GemRequireError#initialize Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR#right= Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor::Readline Ne
U
Bundler::VersionRanges::NEq#version Ne
U
Bundler::Settings::MirrorConfig#uri Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#uri= Ne
U
Bundler::Settings#pretty_values_for Ne
U
Bundler::LockfileGenerator.generate Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#source Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#source Ne
U
Bundler::EndpointSpecification#name Ne
U
Bundler::Settings::Path#system_path Ne
U
Bundler::Thor::UnknownArgumentError Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#uri Ne
U
Bundler::CLI::Console#get_constant Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#confirm Ne
U
Gem::Dependency#to_yaml_properties Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#options Ne
U
Bundler::CompactIndexClient::Cache Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR#left= Ne
U
Bundler::Definition#spec_git_paths Ne
U
Bundler::Plugin::Installer#install Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#name= Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR#right Ne
U
Bundler::Fetcher::Base#display_uri Ne
U
Bundler::Fetcher::Dependency#specs Ne
U
Bundler::LazySpecification#to_lock Ne
U
Bundler::Settings::Validator::Rule Ne
U
Bundler::Thor::Base#parent_options Ne
U
Bundler::LockfileParser#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Doctor#dylibs_darwin Ne
U
Bundler::Thor::Command#description Ne
U
Bundler::VersionConflict#conflicts Ne
U
Bundler::GemHelpers::PlatformMatch Ne
U
Bundler::Fetcher::Downloader#fetch Ne
U
Bundler::Fetcher.disable_endpoint= Ne
U
Bundler::Source::Git::GitProxy#ref Ne
U
Bundler::Thor::NestedContext#enter Ne
U
Bundler::FriendlyErrors.issues_url Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor.readline Ne
U
Bundler::StubSpecification#ignored Ne
U
Bundler::Graph::GraphVizClient#run Ne
U
Bundler::LazySpecification#remote= Ne
U
Bundler::SourceList#add_git_source Ne
U
Bundler::LazySpecification#source= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#reset Ne
U
Bundler::Installer.ambiguous_gems= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#build Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#fetchers Ne
U
Bundler::StubSpecification#to_yaml Ne
U
Bundler::Fetcher::Index#fetch_spec Ne
U
Bundler::LazySpecification#version Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#message Ne
U
Bundler::SourceList#plugin_sources Ne
U
Bundler::Dsl::DSLError#status_code Ne
U
Bundler::Plugin::Index#plugin_path Ne
U
Bundler::SourceList#default_source Ne
U
Bundler::Definition#missing_specs Ne
U
Bundler::Plugin::Index#load_paths Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR#to_s Ne
U
Bundler::Definition#removed_specs Ne
U
Bundler::YAMLSerializer.dump_hash Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#path Ne
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#base= Ne
U
Bundler::Source::Rubygems::Remote Ne
U
Bundler::SocketAddress#initialize Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#to_s Ne
U
Bundler::CompactIndexClient#names Ne
U
Gem::Specification#rg_loaded_from Ne
U
Bundler::Source#dependency_names= Ne
U
Bundler::GemHelper#sh_with_status Ne
U
Bundler::Worker::WrappedException Ne
U
Bundler::LazySpecification#source Ne
U
Bundler::FriendlyErrors.log_error Ne
U
Bundler::LazySpecification#remote Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#name Ne
U
Bundler::GemVersionPromoter#level Ne
U
Bundler::Fetcher::Base#remote_uri Ne
U
Bundler::CLI::Binstubs#initialize Ne
U
Bundler::Source::Path#local_specs Ne
U
Bundler::CompactIndexClient.debug Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#install Ne
U
Bundler::LockfileParser#platforms Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#hash Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR#left Ne
U
Bundler::MirrorSockets#initialize Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#to_lock Ne
U
Bundler::CLI::Pristine#initialize Ne
U
Bundler::Fetcher::Base#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Console#get_console Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#options Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#initialize Ne
U
Bundler::Settings#local_overrides Ne
U
Bundler::Settings#credentials_for Ne
U
Bundler::Plugin::API::Source#to_s Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#name Ne
U
Bundler::Installer.ambiguous_gems Ne
U
Bundler::Fetcher::Base#downloader Ne
U
Bundler::RemoteSpecification#to_s Ne
U
Bundler::BundlerError.status_code Ne
U
Bundler::Source::Metadata#options Ne
U
Bundler::Source::Metadata#install Ne
U
Bundler::Settings::Path#base_path Ne
U
Bundler::Fetcher.disable_endpoint Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#remotes Ne
U
Bundler::CLI::Platform#initialize Ne
U
Bundler::FileUtils::StreamUtils_ Ne
U
Bundler::Gemdeps#requested_specs Ne
U
Bundler::PermissionError#message Ne
U
Bundler::Definition#dependencies Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR#<=> Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor::Basic Ne
U
Bundler::SourceList#lock_sources Ne
U
Bundler::Settings#app_cache_path Ne
U
Bundler::Source::Gemspec#gemspec Ne
U
Bundler::Fetcher.redirect_limit= Ne
U
Bundler::CLI::Console#initialize Ne
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#base Ne
U
Bundler::Source::Path#initialize Ne
U
Bundler::Fetcher::Base#fetch_uri Ne
U
Bundler::Thor.subcommand_classes Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#caches Ne
U
Bundler::SourceList#path_sources Ne
U
Bundler::StubSpecification#stub= Ne
U
Bundler::RubygemsIntegration#ui= Ne
U
Bundler::BundlerError.all_errors Ne
U
Bundler::Source#dependency_names Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#scope Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#value Ne
U
Bundler::Graph::GraphVizClient#g Ne
U
Bundler::CompactIndexClient#spec Ne
U
Bundler::ConnectionPool#checkout Ne
U
Bundler::Settings::Mirrors#parse Ne
U
Bundler::ConnectionPool::Wrapper Ne
U
Bundler::CLI::Common.select_spec Ne
U
Bundler::Thor::Actions#behavior= Ne
U
Gem::Specification#full_gem_path Ne
U
Bundler::Definition#add_platform Ne
U
Bundler::Definition#ruby_version Ne
U
Bundler::GemInstaller#standalone Ne
U
Gem::Specification#extension_dir Ne
U
Bundler::CLI::Install#initialize Ne
U
Bundler::Source::Path::Installer Ne
U
Bundler::GemHelper.install_tasks Ne
U
Bundler::RubyVersion#gem_version Ne
U
Bundler::Source#version_message Ne
U
Bundler::Dependency#autorequire Ne
U
Bundler::LazySpecification#to_s Ne
U
Bundler::Source::Metadata#specs Ne
U
Bundler::Plugin::Index#commands Ne
U
Bundler::FeatureFlag#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Doctor#dylibs_ldd Ne
U
Bundler::CLI::Inject#initialize Ne
U
Bundler::GemInstaller#installer Ne
U
Bundler::Thor::Command#options= Ne
U
Bundler::TemporaryResourceError Ne
U
Bundler::Plugin::Installer::Git Ne
U
Bundler::Definition#locked_gems Ne
U
Bundler::RubyVersion#patchlevel Ne
U
Bundler::Thor::Actions#behavior Ne
U
Bundler::LockfileParser#sources Ne
U
Bundler::Source::Path.from_lock Ne
U
Bundler::ConnectionPool#checkin Ne
U
Bundler::Settings::Mirrors#each Ne
U
Bundler::CLI::Doctor#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#name Ne
U
Bundler::GenericSystemCallError Ne
U
Bundler::Deployment.define_task Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup#== Ne
U
Bundler::CLI::Remove#initialize Ne
U
Bundler::Index#dependency_names Ne
U
Bundler::ParallelInstaller#size Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#thor Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#cache Ne
U
Bundler::ParallelInstaller#call Ne
U
Bundler::VersionRanges.for_many Ne
U
Bundler::StubSpecification#stub Ne
U
Bundler::Source::Git#submodules Ne
U
Bundler::LazySpecification#name Ne
U
Bundler::SourceList#all_sources Ne
U
Bundler::Definition#locked_deps Ne
U
Bundler::SourceList#git_sources Ne
U
Bundler::Fetcher.redirect_limit Ne
U
Bundler::Source::Path#root_path Ne
U
Bundler::CLI::Show#latest_specs Ne
U
Bundler::PermissionError#action Ne
U
Bundler::CLI::Update#initialize Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#specs Ne
U
Bundler::CLI::Cache#initialize Ne
U
Bundler::Graph::GraphVizClient Ne
U
Bundler::Source::Metadata#hash Ne
U
Bundler::Source::Metadata#to_s Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#options Ne
U
Bundler::Standalone#initialize Ne
U
Bundler::Deprecate.skip_during Ne
U
Bundler::CLI::Platform#options Ne
U
Bundler::GemHelper#install_gem Ne
U
Bundler::Fetcher::CompactIndex Ne
U
Bundler::Thor::Command#options Ne
U
Gem::Specification#loaded_from Ne
U
Gem::Specification#git_version Ne
U
Bundler::LockfileGenerator#out Ne
U
Bundler::SpecSet#what_required Ne
U
Bundler::Settings::Mirror#uri= Ne
U
Bundler::CLI::Clean#initialize Ne
U
Bundler::Retry.default_retries Ne
U
Bundler::CLI::Binstubs#options Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base#run Ne
U
Bundler::CLI::Check#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#sources Ne
U
Bundler::Source::Path#version= Ne
U
Bundler.configured_bundle_path Ne
U
Bundler::SharedHelpers#set_env Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#hash Ne
U
Bundler::SharedHelpers#digest Ne
U
Bundler::Dependency#platforms Ne
U
Bundler::Fetcher.max_retries= Ne
U
Bundler::HTTPError#filter_uri Ne
U
Bundler::CLI::Install#options Ne
U
Bundler::Gemdeps#dependencies Ne
U
Bundler::URICredentialsFilter Ne
U
Bundler::Fetcher.api_timeout= Ne
U
Bundler.bundler_major_version Ne
U
Bundler::Source::Path#version Ne
U
Bundler::UI::Shell#initialize Ne
U
Bundler::UI::Silent#add_color Ne
U
Bundler::RubyVersion#versions Ne
U
Bundler.load_gemspec_uncached Ne
U
Bundler::Thor::Command#usage= Ne
U
Bundler::Fetcher::Base#remote Ne
U
Gem::Specification#to_gemfile Ne
U
Bundler::Thor::Util.user_home Ne
U
Bundler::LazySpecification#== Ne
U
Bundler::Source::Path#to_lock Ne
U
Bundler::CLI::Exec#initialize Ne
U
Bundler::Definition#specs_for Ne
U
Gem::Specification#load_paths Ne
U
Bundler::CLI::Info#initialize Ne
U
Bundler::Settings::Mirror#uri Ne
U
Bundler::Installer#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Init#initialize Ne
U
Bundler::CLI::List#initialize Ne
U
Bundler::Definition#new_specs Ne
U
Bundler::CLI::Lock#initialize Ne
U
Bundler::Source::Path#options Ne
U
Bundler::CLI::Open#initialize Ne
U
Bundler::LockfileParser#specs Ne
U
Bundler::Settings#gem_mirrors Ne
U
Bundler::CLI::Show#initialize Ne
U
Bundler::RubyGemsGemInstaller Ne
U
Bundler::DepProxy#requirement Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#strict Ne
U
Bundler::Source::Path#install Ne
U
Bundler::Fetcher::Index#specs Ne
U
Bundler::Definition#platforms Ne
U
Bundler::Source::Git#revision Ne
U
Bundler::EnvironmentPreserver Ne
U
Bundler::CLI::Console#options Ne
U
Bundler::VirtualProtocolError Ne
U
Bundler::NoSpaceOnDeviceError Ne
U
Bundler::GemHelper#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Doctor#options Ne
U
Bundler::CLI::Inject#version Ne
U
Bundler::CLI::Update#options Ne
U
Bundler::Definition#requires Ne
U
Bundler::CLI::Inject#options Ne
U
Bundler::Settings#set_global Ne
U
Bundler::Settings#initialize Ne
U
Bundler::Definition#lockfile Ne
U
Bundler::Injector#initialize Ne
U
Bundler::Standalone#generate Ne
U
Bundler::Fetcher::Dependency Ne
U
Bundler::Settings#mirror_for Ne
U
Bundler::Definition#gemfiles Ne
U
Bundler::Fetcher::Downloader Ne
U
Bundler.with_friendly_errors Ne
U
Bundler::Thor::NestedContext Ne
U
Bundler::Settings::Path#path Ne
U
Bundler::Thor::Base#options= Ne
U
Bundler::YAMLSerializer.dump Ne
U
Bundler::YAMLSerializer.load Ne
U
Bundler::SpecSet#materialize Ne
U
Gem::Dependency#all_sources= Ne
U
Bundler::Settings::Validator Ne
U
Bundler::Settings::Mirror#== Ne
U
Bundler::Runtime#prune_cache Ne
U
Bundler::VersionRanges::ReqR Ne
U
Bundler::Fetcher.max_retries Ne
U
Bundler::GemHelper#spec_path Ne
U
Bundler::Fetcher.api_timeout Ne
U
Bundler::CLI::Viz#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Gem#initialize Ne
U
Bundler::GemHelper#build_gem Ne
U
Gem::Specification#location= Ne
U
Bundler::Thor::Command#name= Ne
U
Bundler::GemInstaller#worker Ne
U
Bundler::Thor::Command#usage Ne
U
Bundler::Resolver::SpecGroup Ne
U
Bundler::DepProxy#__platform Ne
U
Bundler::DepProxy#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Add#initialize Ne
U
Bundler.require_thor_actions Ne
U
Bundler::Graph#output_format Ne
U
Bundler::RubyVersion#engine Ne
U
Bundler::Index#local_search Ne
U
Bundler::CLI::Console#group Ne
U
Bundler::SocketAddress#port Ne
U
Bundler::Graph#edge_options Ne
U
Bundler::SharedHelpers#root Ne
U
Bundler::Graph#node_options Ne
U
Bundler::Source::Git#branch Ne
U
Bundler::UI::Silent#confirm Ne
U
Bundler::Plugin::DSL#source Ne
U
Bundler::UI::Silent#silence Ne
U
Gem::Specification#location Ne
U
Bundler::Retry#current_run= Ne
U
Bundler::SocketAddress#host Ne
U
Bundler::SimilarityDetector Ne
U
Bundler::GemInstaller#force Ne
U
Bundler::CLI::Clean#options Ne
U
Bundler::CLI::Check#options Ne
U
Bundler::CLI::Cache#options Ne
U
Bundler::Thor::Command#name Ne
U
Bundler::SpecSet#initialize Ne
U
Bundler::SocketAddress#type Ne
U
Bundler::Source::Path#name= Ne
U
Bundler::Dependency#gemfile Ne
U
Bundler::Fetcher#initialize Ne
U
Bundler::Fetcher#user_agent Ne
U
Bundler::Definition#to_lock Ne
U
Bundler::Settings#locations Ne
U
Bundler::CLI::Doctor#dylibs Ne
U
Bundler::Fetcher#http_proxy Ne
U
Bundler::VersionRanges::NEq Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#gems Ne
U
Bundler::Source::Path#cache Ne
U
Bundler::Gemdeps#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Inject#source Ne
U
Bundler::Settings#temporary Ne
U
Bundler::Settings#set_local Ne
U
Gem::Dependency#encode_with Ne
U
Bundler::Source::Path#specs Ne
U
Bundler::RubyVersion.system Ne
U
Bundler::CLI::Binstubs#gems Ne
U
Bundler::Thor::Shell#shell= Ne
U
Bundler::Runtime#initialize Ne
U
Bundler::Plugin::SourceList Ne
U
Bundler::Resolver#index_for Ne
U
Bundler::CLI::Show#gem_name Ne
U
Bundler.clear_gemspec_cache Ne
U
Gem::Dependency#all_sources Ne
U
Bundler::Thor::Base#options Ne
U
Bundler::CompactIndexClient Ne
U
Bundler::CLI::Info#gem_name Ne
U
Bundler::Source::Path#hash Ne
U
Bundler::CLI::Info#options Ne
U
Bundler::CLI::Init#options Ne
U
Gem::Specification#gem_dir Ne
U
Bundler::CLI::Lock#options Ne
U
Bundler::VersionRanges.for Ne
U
Bundler::CLI::Open#options Ne
U
Bundler::CLI::Show#options Ne
U
Bundler::LockfileGenerator Ne
U
Bundler::CLI::Exec#options Ne
U
Bundler.default_bundle_dir Ne
U
Bundler::Source::Path#root Ne
U
Bundler::CLI::Binstubs#run Ne
U
Bundler::Thor::Base.shell= Ne
U
Bundler::Definition#groups Ne
U
Bundler::Dsl#dependencies= Ne
U
Bundler::CLI::Inject#group Ne
U
Bundler::Graph#output_file Ne
U
Bundler::Dsl#to_definition Ne
U
Bundler::Source::Path#path Ne
U
Bundler::ParallelInstaller Ne
U
Bundler::Source::Path#to_s Ne
U
Bundler::CLI::Outdated#run Ne
U
Gem::Specification#source= Ne
U
Bundler::Dependency#branch Ne
U
Bundler::StubSpecification Ne
U
Bundler::CLI::Pristine#run Ne
U
Bundler::GemHelper#gemspec Ne
U
Bundler::CLI::Viz#gem_name Ne
U
Bundler::GemHelper#install Ne
U
Bundler::CLI::Gem#gem_name Ne
U
Gem::Specification#remote= Ne
U
Bundler::UI::Shell#confirm Ne
U
Bundler::Plugin::Installer Ne
U
Bundler::CLI::Config::Base Ne
U
Bundler::GemInstaller#spec Ne
U
Bundler::CLI::Config#unset Ne
U
Bundler::UI::Silent#level= Ne
U
Bundler::CLI::Platform#run Ne
U
Bundler::Retry#current_run Ne
U
Bundler::Source#unmet_deps Ne
U
Bundler::SharedHelpers#pwd Ne
U
Bundler::UI::Silent#shell= Ne
U
Bundler::Retry#total_runs= Ne
U
Bundler::Plugin.local_root Ne
U
Bundler::CLI::Issue#doctor Ne
U
Bundler::Source::Path#name Ne
U
Gem::Specification#groups Ne
U
Bundler::Index#sort_specs Ne
U
Bundler::CLI::Update#gems Ne
U
Bundler::Fetcher#fetchers Ne
U
Bundler::CLI::Plugin#list Ne
U
Bundler::CLI::Inject#gems Ne
U
Bundler::Source::Metadata Ne
U
Bundler::Settings#key_for Ne
U
Bundler::Thor::LineEditor Ne
U
Bundler::Source::Git#glob Ne
U
Bundler::Retry#initialize Ne
U
Bundler::CLI::Add#options Ne
U
Bundler::CLI::Add#version Ne
U
Bundler::UI::Silent#error Ne
U
Bundler::UI::Silent#debug Ne
U
Bundler::Retry#total_runs Ne
U
Bundler::CLI::Inject#name Ne
U
Bundler::UI::Shell#shell= Ne
U
Bundler::Dsl#dependencies Ne
U
Bundler::Definition#index Ne
U
Bundler::UI::Silent#level Ne
U
Bundler::CLI::Gem#options Ne
U
Bundler::Index#add_source Ne
U
Bundler::Dsl#eval_gemfile Ne
U
Bundler::Index#spec_names Ne
U
Bundler::UI::Shell#level= Ne
U
Bundler::Index.sort_specs Ne
U
Bundler::Gemdeps#requires Ne
U
Bundler::Thor::Invocation Ne
U
Bundler::CLI::Viz#options Ne
U
Gem::Specification#source Ne
U
Bundler::Thor::Base#args= Ne
U
Bundler::ProcessLock.lock Ne
U
Bundler::CLI::Console#run Ne
U
Bundler::Index#search_all Ne
U
Gem::Specification#remote Ne
U
Bundler::UI::Silent#trace Ne
U
Bundler::RubyVersion#host Ne
U
Bundler::RubyVersion#to_s Ne
U
Bundler::CLI::Install#run Ne
U
Bundler::CLI::Config#list Ne
U
Bundler::Fetcher#inspect Ne
U
Bundler::Graph#relations Ne
U
Bundler::YamlSyntaxError Ne
U
Bundler::CLI::Config#get Ne
U
Bundler::CLI::Update#run Ne
U
Bundler::Env.environment Ne
U
Bundler::Injector.inject Ne
U
Bundler::Injector.remove Ne
U
Bundler::CLI::Remove#run Ne
U
Bundler.default_lockfile Ne
U
Bundler::CLI.source_root Ne
U
Bundler::CLI.aliases_for Ne
U
Bundler::GemRequireError Ne
U
Bundler::CLI.all_aliases Ne
U
Bundler::Thor::Base#args Ne
U
Bundler::CLI::Inject#run Ne
U
Bundler::CLI::Gem#target Ne
U
Bundler::UI::RGProxy#say Ne
U
Bundler::UI::Shell#level Ne
U
Bundler::Source::Git#uri Ne
U
Bundler::Source::Git#ref Ne
U
Bundler::UI::Shell#debug Ne
U
Bundler::Fetcher#use_api Ne
U
Bundler::Deprecate.skip= Ne
U
Bundler::CLI::Doctor#run Ne
U
Bundler::UI::Shell#error Ne
U
Bundler::Source::Gemspec Ne
U
Bundler::PermissionError Ne
U
Bundler::UI::Silent#info Ne
U
Bundler::UI::Silent#warn Ne
U
Bundler::SpecSet#to_hash Ne
U
Bundler::Definition#lock Ne
U
Bundler.user_bundle_path Ne
U
Bundler::SpecSet#length Ne
U
Bundler::UI::Silent#ask Ne
U
Bundler::UI::Shell#info Ne
U
Bundler::GemHelper#base Ne
U
Gem::Dependency#source= Ne
U
Bundler::UI::Shell#warn Ne
U
Bundler::Fetcher::Index Ne
U
Bundler::Plugin::Events Ne
U
Bundler::RubyVersion#== Ne
U
Bundler::Settings::Path Ne
U
Bundler::SourceList#get Ne
U
Bundler::CLI::Cache#run Ne
U
Bundler.app_config_path Ne
U
Bundler::Deprecate.skip Ne
U
Gem::Dependency#to_lock Ne
U
Bundler::CLI::Exec#args Ne
U
Bundler::CLI::Check#run Ne
U
Bundler.default_gemfile Ne
U
Bundler::Resolver#start Ne
U
Bundler::CLI::Clean#run Ne
U
Bundler::CLI::Open#name Ne
U
Bundler::PersistentHTTP Ne
U
Gem::Dependency#groups= Ne
U
Bundler::CLI::Issue#run Ne
U
Bundler::Dependency#git Ne
U
Bundler::Source#inspect Ne
U
Bundler::FriendlyErrors Ne
U
Bundler::Index#inspect Ne
U
Bundler::Plugin::Index Ne
U
Gem::Dependency#groups Ne
U
Bundler::CLI::Add#gems Ne
U
Gem::Dependency#source Ne
U
Bundler::Gemdeps#specs Ne
U
Bundler::CLI::Pristine Ne
U
Bundler::MatchPlatform Ne
U
Bundler::CLI::Show#run Ne
U
Bundler::CLI::Info#run Ne
U
Bundler::CLI::Open#run Ne
U
Bundler::SpecSet#merge Ne
U
Bundler::Index#sources Ne
U
Bundler::DepProxy#to_s Ne
U
Bundler::CLI::Platform Ne
U
Bundler::Fetcher::Base Ne
U
Bundler::CLI::Init#run Ne
U
Bundler::CLI::Exec#run Ne
U
Bundler::DepProxy#name Ne
U
Bundler::DepProxy#type Ne
U
Bundler::Runtime#cache Ne
U
Bundler::Runtime#clean Ne
U
Bundler::CLI::Lock#run Ne
U
Bundler::CLI::Binstubs Ne
U
Bundler::VersionRanges Ne
U
Bundler::CLI::Gem#thor Ne
U
Bundler::CLI::List#run Ne
U
Bundler::CLI::Gem#name Ne
U
Bundler::UI::Shell#ask Ne
U
Bundler.local_platform Ne
U
Bundler::CLI::Exec#cmd Ne
U
Bundler::Dsl::DSLError Ne
U
Bundler::DepProxy#hash Ne
U
Bundler::CLI#licenses Ne
U
Bundler::CLI#platform Ne
U
Bundler::CLI::Gem#run Ne
U
Bundler.system_bindir Ne
U
Bundler::DepProxy#dep Ne
U
Bundler::GemInstaller Ne
U
Bundler::CLI::Viz#run Ne
U
Bundler::Dsl#gemspecs Ne
U
Bundler::Dsl.evaluate Ne
U
Bundler::SpecSet#size Ne
U
Bundler::Graph#groups Ne
U
Bundler::SpecSet#to_a Ne
U
Bundler::Settings#all Ne
U
Bundler::CLI#cli_help Ne
U
Bundler::CLI::Install Ne
U
Bundler::Runtime#lock Ne
U
Bundler::GemHelper#sh Ne
U
Bundler::CLI::Add#run Ne
U
Bundler::BundlerError Ne
U
Bundler::CLI::Console Ne
U
Bundler::Runtime#gems Ne
U
Bundler::SpecSet#[]= Ne
U
Bundler::Thor::Shell Ne
U
Bundler::CurrentRuby Ne
U
Bundler::Retry#name= Ne
U
Bundler.install_path Ne
U
Bundler::Fetcher#uri Ne
U
Bundler::CLI#install Ne
U
Bundler::CLI::Common Ne
U
Bundler::Settings#[] Ne
U
Bundler::Plugin::API Ne
U
Bundler::Index.build Ne
U
Bundler::CLI::Config Ne
U
Bundler::Worker#stop Ne
U
Bundler::UI::RGProxy Ne
U
Bundler::CLI::Update Ne
U
Bundler.feature_flag Ne
U
Bundler::ProcessLock Ne
U
Bundler.load_gemspec Ne
U
Bundler.load_marshal Ne
U
Bundler::CLI#console Ne
U
Bundler::CLI::Remove Ne
U
Bundler::CLI::Plugin Ne
U
Bundler::Dsl#gemspec Ne
U
Bundler::FeatureFlag Ne
U
Bundler::CLI#version Ne
U
Bundler::CLI::Doctor Ne
U
Bundler::Deployment Ne
U
Bundler::Env.report Ne
U
Bundler::CLI#doctor Ne
U
Bundler::CLI#inject Ne
U
Bundler::Thor::Base Ne
U
Bundler::CLI::Check Ne
U
Bundler::SpecSet#<< Ne
U
Bundler::Index#size Ne
U
Bundler::Dsl#github Ne
U
Bundler::Standalone Ne
U
Bundler::CLI::Clean Ne
U
Bundler::Retry#name Ne
U
Bundler.environment Ne
U
Bundler::CLI::Cache Ne
U
Bundler::CLI::Issue Ne
U
Bundler.locked_gems Ne
U
Bundler::UI::Silent Ne
U
Bundler::GemHelpers Ne
U
Bundler::SpecSet#[] Ne
U
Bundler.user_cache Ne
U
Bundler::CLI::List Ne
U
Bundler::CLI::Lock Ne
U
Bundler::CLI.start Ne
U
Bundler::CLI::Exec Ne
U
Bundler::CLI::Open Ne
U
Bundler::Thor#help Ne
U
Bundler.ruby_scope Ne
U
Bundler::Graph#viz Ne
U
Bundler::CLI#issue Ne
U
Gem::Platform#hash Ne
U
Bundler::CLI::Info Ne
U
Bundler::CLI#cache Ne
U
Bundler::Installer Ne
U
Bundler::CLI#clean Ne
U
Bundler::Index#use Ne
U
Bundler::HTTPError Ne
U
Bundler.specs_path Ne
U
Bundler::CLI::Init Ne
U
Bundler::CLI::Show Ne
U
Bundler::CLI#check Ne
U
Bundler::Deprecate Ne
U
Bundler::CLI#init Ne
U
Bundler::CLI#info Ne
U
Bundler.app_cache Ne
U
Bundler::CLI#show Ne
U
Bundler::DepProxy Ne
U
Bundler::Index#<< Ne
U
Bundler.configure Ne
U
Bundler::Injector Ne
U
Bundler::CLI#list Ne
U
Bundler.read_file Ne
U
Bundler::CLI::Gem Ne
U
Bundler::CLI#lock Ne
U
Bundler::CLI#open Ne
U
Bundler::CLI::Add Ne
U
Bundler::CLI::Viz Ne
U
Bundler.user_home Ne
U
Bundler.settings Ne
U
Bundler::RubyDsl Ne
U
Bundler::Runtime Ne
U
Bundler.rubygems Ne
U
Bundler::CLI#env Ne
U
Bundler::CLI#viz Ne
U
Bundler::Dsl#env Ne
U
Bundler::Gemdeps Ne
U
Bundler::Worker Ne
U
Gem::Dependency Ne
U
Bundler::Source Ne
U
Bundler.mkdir_p Ne
U
Bundler.which Ne
U
Gem::Platform Ne
U
Bundler.rm_rf Ne
U
Bundler::Env Ne
U
Bundler.root Ne
U
Bundler.home Ne
U
Bundler.load Ne
U
Bundler.sudo Ne
U
Bundler.tmp Ne
U
Bundler.ui Ne
U
Bundler::Source::Rubygems#suppress_configured_credentials E
U
Bundler::Resolver#verify_gemfile_dependencies_are_found! E
U
Bundler::LazySpecification::Identifier#platform_string E
U
Bundler::Plugin::Installer#check_sources_consistency! E
U
Bundler::CLI::Outdated#check_for_deployment_mode! E
U
Bundler::Fetcher::Downloader#validate_uri_scheme! E
U
Bundler::Installer#ensure_specs_are_compatible! E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#dynamic_width_stty E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#dynamic_width_tput E
U
Bundler::RubyGemsGemInstaller#base64digest! E
U
Bundler::Resolver#validate_resolved_specs! E
U
Bundler::Runtime#check_for_activated_spec! E
U
Bundler::Source::Rubygems#remotes_for_spec E
U
Bundler::Source::Rubygems#credless_remotes E
U
Bundler::Source::Rubygems#installed_specs E
U
Bundler::CLI::Clean#require_path_or_force E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#answer_match E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#ask_filtered E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#lookup_color E
U
Bundler::RubyGemsGemInstaller#hexdigest! E
U
Bundler::Source::Rubygems#normalize_uri E
U
Bundler::Thor::Command#required_options E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#as_unicode E
U
Bundler::Source::Rubygems#remote_specs E
U
Bundler::Source::Rubygems#cached_specs E
U
Bundler::Source::Rubygems#rubygems_dir E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#ask_simply E
U
Bundler::Source::Rubygems#api_fetchers E
U
Bundler::Source::Rubygems#remove_auth E
U
Bundler::Source::Rubygems#loaded_from E
U
Bundler::Source::Rubygems#cached_path E
U
Bundler::Source::Rubygems#cached_gem E
U
Bundler::GemHelper#allowed_push_host E
U
Bundler::Source::Rubygems#cache_path E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#truncate E
U
Bundler::CLI::Add#validate_options! E
U
Bundler::Plugin::DSL#method_missing E
U
Bundler::Source::Rubygems#fetch_gem E
U
Bundler::Source::Path#original_path E
U
Bundler::GemHelper#perform_git_push E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#stderr E
U
Bundler::Thor::Shell::Basic#stdout E
U
Bundler::GemHelper#built_gem_path E
U
Bundler::GemHelper#sh_with_input E
U
Bundler::GemHelper#gem_push_host E
U
Bundler::CLI::Exec#validate_cmd! E
U
Bundler::GemHelper#rubygem_push E
U
Bundler::Source::Git#set_local! E
U
Bundler::Index#unsorted_search E
U
Bundler::GemHelper#gem_command E
U
Bundler::GemHelper#guard_clean E
U
Bundler::GemHelper#tag_version E
U
Bundler::GemHelper#version_tag E
U
Bundler::Plugin::DSL#plugin E
U
Bundler::GemHelper#git_push E
U
Bundler::GemHelper#version E
U
Bundler::GemHelper#gem_key E
U
Bundler::Index#all_specs E
U
Bundler::GemHelper#name E
U
Bundler::Plugin#reset! E
U
Bundler::Index#specs E
U
Gem E
U
Bundler::Source::Rubygems#dependency_names_to_double_check E
U
Bundler::Plugin::Installer::Rubygems#version_message E
U
Bundler::Plugin::SourceList#add_rubygems_source E
U
Bundler::Plugin::Installer::Git#version_message E
U
Bundler::Plugin::Installer#install_all_sources E
U
Bundler::Thor::LineEditor::Readline#readline E
U
Bundler::Plugin::Installer::Git#generate_bin E
U
Bundler::OperationNotSupportedError#message E
U
Bundler::RemoteSpecification#method_missing E
U
Bundler::Plugin::SourceList#add_git_source E
U
Bundler::Source::Metadata#version_message E
U
Bundler::LazySpecification#method_missing E
U
Bundler::Thor::DynamicCommand#initialize E
U
Bundler::TemporaryResourceError#message E
U
Bundler::Plugin::SourceList#all_sources E
U
Bundler::EndpointSpecification#source= E
U
Bundler::EndpointSpecification#remote= E
U
Bundler::Source::Git#app_cache_dirname E
U
Bundler::CLI::Outdated#gem_column_for E
U
Bundler::EndpointSpecification#remote E
U
Bundler::EndpointSpecification#source E
U
Bundler::NoSpaceOnDeviceError#message E
U
Bundler::Plugin::Installer::Git#root E
U
Bundler::Source::Git#load_spec_files E
U
Bundler::Source::Rubygems#unmet_deps E
U
Bundler::Source::Gemspec#initialize E
U
Bundler::StubSpecification#source= E
U
Bundler::CLI::Outdated#print_gem E
U
Bundler::DepProxy#method_missing E
U
Bundler::Source::Git#initialize E
U
Bundler::Source::Rubygems#eql? E
U
Bundler::Source::Git.from_lock E
U
Bundler::Source::Git#options E
U
Bundler::Source::Git#to_lock E
U
Bundler::Source::Git#install E
U
Bundler::Dependency#to_lock E
U
Bundler::Source::Path#eql? E
U
Bundler::Source::Git#cache E
U
Bundler::Source::Git#specs E
U
Bundler::Dependency#groups E
U
Bundler::Settings#set_key E
U
Bundler::Source::Git#name E
U
Bundler::Source::Git#to_s E
U
Bundler::Source::Git#hash E
U
Bundler::CLI#help E

Let's raise the visibility of documentation in Open Source!

This page is for bundler/bundler and is part of a project called "Inch CI", showing documentation measurements provided by Inch. Inch CI also provides a badge: (not counting low priority objects)

Can I have my own badges?

Sure! To get the badge for the project you are looking at, just click the badge next to the project name.

To register another project with Inch CI, just enter your username/repo on the homepage or sign in with GitHub!

Can I tell Inch which files to evaluate?

No problemo! Learn how ...

Can I configure a webhook for continuous integration?

Of course! Learn how ...

What is the goal of this?

I really think that posting badges for documentation in READMEs will benefit you (because people can see that your project is well documented) and our community in general by improving the visibility of documentation.

Let's start a discussion, let's raise the visibility of documentation, let's talk.

Suggestions, feedback, critique: Hit me up on Twitter or via issue.